Nosilci funkcij

Predsednik:

Rajko Žagar

Podpredsednik:

Avgust Žibert

Tajnica:

Nataša Markovič

Finančna knjigovodkinja:

Vidosava Jokanović


Izvršni odbor

Rajko Žagar (predsednik),
Avgust Žibert (podpredsednik),
Vera Senegačnik,
Jana Perpar,
Blaž Dvornik,
Otilija Kupec,
Slavica Grmšek,
Senegačnik Ivan,
Zaletel Franci


Nadzorni odbor

Hedvika Lamovšek (predsednica),
Antonija Zupančič


Častno razsodišče

Dušan Selinšek (predsednik),
Marjeta Kolarič,
Peter Lamovšek


Delovne skupine

Komisija za šport in rekreacijo:

Blaž Dvornik (predsednik),
Božidar Brajer,
Milan Laznik,
Karli Medved,
Boris Rižnar,
Vera Senegačnik,
Antonija Zupančič


Komisija za zdravstvene in socialne razmere:

Avgust Žibert (predsednik),
Slavica Grmšek,
Stane Senegačnik,
Otilija Kupec,
Frida Zaletel


Komisija za ustvarjalne delavnice in kulturo:

Jana Perpar (predsednica),
Senegačnik Ivan,
Mihaela Deželak


Vodje sekcij

Šah:

Milan Laznik


Pikado:

Blaž Dvornik


Balinanje:

Božidar Brajer


Ribištvo:

Karli Medved


Terapevtska telovadba:

Vera Senegačnik


Kegljanje:

Boris Rižnar


Planinarjenje:

Antonija Zupančič


Ročna dela “Sončnice”:

Jana Perpar


Poverjeniki

Franci Kačič

Miro in Anita Đurinić

Joži Centrih

Vojka Žagar

Marija Rakovič