Društvo invalidov Hrastnik je invalidska organizacija. Je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja svojih posebnih potreb, medsebojne pomoči ter uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov.

Društvo pri svojem delu upošteva načela državne strategije razvoja invalidskega varstva in mednarodne standarde na področju invalidskega varstva.

Poleg osnovnih dejavnosti člani Društva invalidov Hrastnik poskrbimo tudi za rekreacijo uma in telesno rekreacijo. Nekatere druži ljubezen do kulture, druge do športa, spet nekateri pa radi pokažejo svoje ročne spretnosti. Preko celega leta organiziramo izlete in se srečujemo z člani drugih društev invalidov širom po Sloveniji. Vsak izmed nas se zaveda, da skrb za dobro telesno kondicijo in skrb za naše ‘male sive celice’ pomagata pri premagovanju težav, ki vsakodnevno spremljajo invalide, včasih pa jih ta skrb, aktivnost celo premaga.