Dvodnevni seminar 6. – 7. junij 2019 Čateške Toplice

Iz Zveze delovnih invalidov Slovenije smo prejeli dopis, da smo vabljeni na  dvodnevno usposabljanje in Slavnostno akademijo ob 50-letnici delovanja ZDIS. Na sedežu DI Hrastnik je bilo sklenjeno, da se seminarja udeležijo predsednik, podpredsednik, tajnica in računovodkinja društva ter dva poverjenika.

Po prihodu v Čateške Toplice in nastanitvi smo bili razdeljeni v različne delavnice, kjer je vsak pokrival svojo dejavnost. Celotno dvodnevno usposabljanje smo na koncu vseh predavanj, ki so temeljila na življenjskih izkušnjah in primerih vsi skupaj ocenili kot zelo pozitivno. S tem, kar smo bili seznanjeni, mislim da bomo lahko pomagali našim članom, če pa mogoče ne sami, jih bomo pa lahko pravilno napotili na določene inštitucije, kjer jim bodo lahko pomagali ali vsaj svetovali.

Ravno tako smo bili prisotni na slavnosti akademiji ob 50-letnici ZDIS. Po nagovorih predsednika ZDIS Draga Novakain državne sekretarke MDDSZM Brede Božnik, so podelili  priznanja za dolgoletno delo na republiškem nivoju ZDIS-a, oziroma več desetletno delo na zvezni ravni in v društvih.

Proslavo je povezovala Alenka Kesar,  z glasbenimi točkami pa so jo obogatili ljubljanska zasedba Kranjci in za konec prireditve še Rebeka Dremelj. Slavnostne akademije se je udeležilo preko 350 članov iz 69 društev.

Ocena seminarja nas vseh je, da smo izvedeli veliko novega, kar nam bo v pomoč pri delu v društvu.

Zapisal: A. Žibert

Comments are closed.