Zbor članov

16. marca 2019 smo organizirali vsakoletni zbor članov Društva invalidov Hrastnik, že tradicionalno v Športni dvorani Hrastnik.

Občni zbor je odprl predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar s pozdravom častnih gostov in vseh udeležencev zbora, ki jih je bilo preko 100 rednih članov in 50 podpornih članov. Po znanem protokolu je predlagal delovno predsedstvo, ki smo ga zbrani člani soglasno potrdili.

Delovno predsedstvo je predlagalo obširen dnevni red, ki je bil prav tako soglasno sprejet. V uradnem delu zbora članov je bilo predstavljeno poročila izvršnega odbora, letno poročilo DI Hrastnik, poročila nadzornega odbora in poročila častnega razsodišča. Vsa poročila so bila soglasno potrjena in sprejeta s strani zbora članov.

Predsednik društva Rajka Žagar je predstavil program dela DI Hrastnik za leto 2019, finančna knjigovodkinja Vido Jokanović pa finančni plan za leto 2019 in delno za leto 2020. Člani zbora so z dvigom rok soglasno potrdili vsebinski in finančni plan za leto 2019 in 2020.

Po končanem uradnem delu so besedo dobili prisotni gosti.

Novi župan Občine Hrastnik gospod Marko Funkl je pohvalil delo društva in se zahvalil predsedniku društva in delovnemu predsedniku za njuno delo ter vsem aktivnim članom, ki vlagajo veliko svojega prostega časa in energije. »Opravljate veliko delo, ki ga javni zavodi ne delajo, zato ste kot dodana vrednost za življenje občank in občanov občine Hrastnik.« obenem je zagotovil, da bo Občina Hrastnik tako kot vsa leta do sedaj podpirala društvo in dejavnosti, ki jih izvaja.

Član upravnega odbora ZDIS gospod Alojz Špalir je v svojem imenu in v imenupredse dnika ZDIS vse navzoče pozdravil in zaželel še naprej uspešno delo. Ker zveza letos praznuje 50 let obstoja, je navedel kar nekaj aktivnosti in prireditev, ki se bodo izvajale v ta namen. Vsem ženskam v društvu pa je čestital za osmi marec in materinski dan.

Predstavnik DI Rimske Toplice gospod Andrej Mažgon je vse navzoče pozdravil in čestital za opravljeno delo v letu 2018. Podal je povabilo na četveroboj v pikadu (DI Hrastnik, DI Radeče, DI Sevnica in DI Rimske toplice) ki bo potekal 6. 4. 2019. Povabil nas je, da se udeležimo Golažijade v Rimskih toplicah.

Predsednica DI Grosuplje gospa Anica Perme je pohvalila delo društva, da je

društvo zelo delovno in da naj enako nadaljuje tudi naprej.

Predsedujoči zbora Gregor Erman se je vsem govornikom zahvalil za izrečene besede, pobude in pohvale.

Sledila je še tradicionalna malica v prijetnem druženju z ansamblom Quatro band.

Comments are closed.