Obiski naših članic ob dnevu žena in materinskem dnevu
Hrastnik, 14. marec 2017

 

Vsako leto Društvo invalidov Hrastnik obišče in obdari svoje članice, živeče v domovih za starejše. Predsednik, člani komisije za zdravstvene in socialne razmere ter poverjeniki se vsako leto v obdobju med dnevom žena in materinskim dnevom odpravijo po okoliških domovih za starejše.

Največ naših članic živi v Domu starejših Hrastnik. Tam se nas ob obloženi mizi v dnevni sobi vedno zbere kar lepo število, kjer izmenjamo novice in zaželimo našim članicam prijeten praznik. Seveda obiščemo tudi tiste, ki so prikovani na postelje in se nam na skupnem druženju v dnevni sobi ne morejo pridružiti. Prav tako obiščemo stanovalke v domovih v Trbovljah, na Izlakah, v Loki pri Zidanem Mostu, Preboldu in Laškem.  Letos smo tako obdarili 46 naših članic.

Vedno so veseli naših obiskov in so hvaležni za vsako pozornost.  Ob naših obiskih v Hrastniku se nam vedno pridruži tudi direktor doma Drago Kopušar in nas pozdravi.
Kdo ve, kako bo, ko bomo mi v njihovih letih. Že lepa beseda je za te ljudi žarek sonca v dolgih dnevih, zato je vredno nadaljevati to našo tradicijo. Hvaležnost v očeh naših članic to vsako leto znova potrjuje.

Mojca Trbovc