Obiski in obdaritev v prednovoletnem času
Hrastnik, Trbovlje, Prebold, Laško, Loka pri Zidanem mostu, december 2016

 

Tako kot vsako leto, je tudi letos v mesecu decembru Komisija za zdravstvene in socialne razmere Društva invalidov Hrastnik skupaj s poverjeniki obiskala doma težje invalide, ki se večine naših aktivnosti ne morejo udeleževati. Poleg tega smo po domovih za starejše v Hrastniku, Trbovljah, Preboldu, Laškem in Loki pri Zidanem mostu obiskali naše tam živeče člane in jih skromno obdarili ob tej priložnosti.

Skupaj smo tako obdarili 87 naših članov. Prav vsem smo z našim obiskom narisali nasmehe na obraz. Vedrina in hvaležnost v očeh obdarovancev so bili najbolj zgovorna zahvala in plačilo za naše delo.

Vsem bralcem in še posebej našim članom pa želimo lepe praznike in srečno v novem letu.

Mojca Trbovc