Nosilci funkcij
Predsednik:
Podpredsednik:
Finančna knjigovodkinja
:
  Rajko Žagar 
Avgust Žibert
Vidosava Jokanović
Izvršni odbor
    Rajko Žagar (predsednik), Avgust Žibert (podpredsednik), Vera Senegačnik, Jana Perpar, Blaž Dvornik, Otilija Kupec, Slavica Grmšek, Senegačnik Ivan, Zaletel Franci
Nadzorni odbor
    Hedvika Lamovšek (predsednica), Antonija Zupančič, Kristina Greben
Častno razsodišče
    Selinšek Dušan (predsednik), Marjeta Kolarič, Mikolič Matej
Delovne skupine
Komisija za šport in rekreacijo:
  Blaž Dvornik (predsednik), Božidar Brajer, Ivan Rotar,Karli Medved, Janez Kotnik, Vera Senegačnik
Komisija za zdravstvene in socialne razmere:   Avgust Žibert (predsednik), Slavica Grmšek, Stane Senegačnik, Otilija Kupec, Frida Zaletel
Komisija za ustvarjalne delavnice in kulturo: Jana Perpar (predsednica), Senegačnik Ivan, Mihaela Deželak  
Predstavnik za stike z javnostjo: Mojca Trbovc
Vodje sekcij
Šah:
Pikado:
Balinanje:
Ribištvo:
Terapevtska telovadba:
Kegljanje:
Planinarjenje:
Ročna dela "Sončnice":
  Ivan Rotar
Blaž Dvornik
Božidar Brajer 
Karli Medved
Vera Senegačnik
Janez Kotnik
Antonija Zupančič
Jana Perpar
Poverjeniki
    Franci Kačič
Miro Đurinić (v sodelovanju z ženo Anito)
Otilija Kupec
Joži Centrih
Vojka Žagar
Marija Rakovič