LETOVANJE ZA ČLANE DRUŠTVA INVALIDOV HRASTNIK
 

Tudi v letu 2019 vas vabimo na letovanje v Milno, na otok Brač, ki nas vedno navduši. Ponudbo si lahko ogledate tukaj.

 
DOGODKI V MESECU JUNIJU
 

 
DOGODKI V MESECU APRILU
 

 
KAPACITETE IN REHABILITACIJA ZDIS 2019
 
Vloge, ki so na voljo na sedežu društva in na spletni strani društva www.invalidi-hrastnik.si morajo biti posredovane na društvo osebno oz. po elektronski ali navadni pošti najkasneje do 10.01.2019.
 
OGLAŠEVALNE OMARICE "OBČINA PO MERI INVALIDOV"
 
V Hrastniku, na Dolu pri Hrastniku in v Podkraju je Občina Hrastnik postavila posebne omarice, namenjene obveščanju invalidov in ostalih občanov o aktivnostih hrastniških invalidskih društev. Omarica v Hrastniku je locirana na tržnici (na mestu, kjer je prej stal mlekomat), na Dolu pri Hrastniku se omarica nahaja na pregradni steni "Zlate hiše" med Škis barom in pekarno Kruhek, omarica v Podkraju pa se nahaja na novem večnamenskem družbenem objektu. Vabljeni, da si obvestila Društva invalidov Hrastnik ogledate tudi v novih oglaševalnih omaricah!