Usposabljanje ZDIS za invalide, ki prostovoljno delajo na DI
Topolšica, 7. in 8. april 2017

 

Usposabljanja sva se udeležila s predsednikom Rajkom Žagarjem. Čudovita okolica v Topolšici je bila v petek, 7. aprila obsijana s soncem, ko sva parkirala pred hotelom in to je obetalo lep konec  tedna. Prostovoljci, ki delajo na društvih so redni obiskovalci teh usposabljanj in se med seboj poznajo, zato so bili veseli ponovnega snidenja. Prijazni pozdravi, stiski rok in izmenjava novic so se kar vrstili.

Po nastanitvi v sobah nas je že čakalo prvo predavanje in sicer Upravljanje s čustvi v odnosih Izidorja Gašperlina. Po kosilu v hotelski jedilnici in kratkem počitku smo delo nadaljevali v štirih delavnicah. Rajko je bil komentor v delavnici: »Kako se invalidi odločimo, da živimo kvalitetno življenje?« mag. Mojce Primožič, jaz pa sem se udeležila delavnice o neverbalni komunikaciji kot pomoči pri vzpostavljanju dobrih odnosov med invalidi, ki jo je vodila dr. Zdenka Wltavsky.

Po večerji so se udeleženci usposabljanja lahko kopali v bazenih, nekateri so odšli na sprehod ali pa so se zbrali v prostoru, kjer je že kmalu po večerji začela vabiti glasba. Kaj hitro se nas je nekaj zbralo za mizo in večer je minil v prijetnem pogovoru.

Naslednje jutro je mag. Cveto Uršič predstavil novosti v zakonodaji za invalide. Po kosilu smo se še poslovili in odpravili vsak na svoj konec.

Mojca Trbovc