Usposabljanje ZDIS za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov
Dobrna, 4.-5. marec 2016

 

Usposabljanja, ki ga za svoje člane, ki prostovoljno delajo na društvih organizira ZDIS, sva se tokrat v Dobrni udeležila skupaj s predsednikom Komisije za šport in rekreacijo Blažem Dvornikom.

Usposabljanje je bilo razdeljeno na štiri teme oz. predavanja, na katerih so nam strokovnjaki z različnih področij približevali težave, možne rešitve in nove zakonske predloge, s katerimi naj bi lajšali življenje invalidom.
Spoznavali in aktivno smo sodelovali  pri temah:
- Soustvarjanje pomoči invalidom z informiranjem (univ. dipl. prav. Sanja Jablanovič),
- Sprememba v srcu (dr. Sanja Rozman),
- Pričakovane spremembe na področju invalidskega varstva (mag. Cveto Uršič) in
- Zavod RS za zaposlovanje. Storitve za invalide (profesor defektolog Lea Kovač).
Mislim, da sva izvedela kar nekaj novega oziroma dobila potrditev za naše dosedanje delo.

Seveda pa je poleg izobraževanja pomembno tudi druženje in neformalno izmenjavanje izkušenj in novosti pri delu na društvih invalidov. Prijetno pa nas je presenetil predsednik ZDIS Drago Novak, ki  je vsem čestital ob prihajajočih marčevskih praznikih ter ob tem vsem razdelil lično izdelana darila, ki so jih naredile pridne in spretne roke članic in članov Društva invalidov Žiri.

Zato ob koncu zahvala njim in vodstvu ZDIS za organizacijo in izvedbo usposaljanj ter nudenje nadgradnje znanja.

 

Jerica Laznik