Predvidene aktivnosti v prvi polovici
leta 2017
 
Julij
srečanje invalidov
organizirano kopanje
obisk letnega gledališča
planinski pohod
 
Avgust
srečanje invalidov
organizirano kopanje
piknik težjih invalidov
7-dnevno letovanje
planinski pohod
 
September
društveni piknik
organizirano kopanje
Funšterc
planinski pohod
 
Oktober
organizirano kopanje
 
November
Martinovanje
 
December
dan invalidov