Predvidene aktivnosti v prvi polovici
leta 2018
 
Februar
kulturni dan
razstava ročnih del
 
Marec
dan žena
zbor članov
 
April
organizirano kopanje
kopanje težkih invalidov
planinski pohod
 
Maj
organizirano kopanje
predavanje
rehabilitacija
planinski pohod
 
Junij
organizirano kopanje
ekskurzija
planinski pohod