KAPACITETE IN REHABILITACIJA ZDIS 2020

V letu 2020 imamo na razpolago naslednje kapacitete ZDIS. Prijavnice – vloge bomo razdelili na prireditvi ob Mednarodnem dnevu invalidov 12. decembra 2019, ob 16. uri v Športni dvorani Hrastnik.

PRIJAVNICA

Kapacitete lahko koristijo:

  • Zaposleni in brezposelni delovni invalidi II. in III. kategorije
  • Zaposlene in brezposelne osebe s TO
  • Zaposlene in brezposelne osebe s statusom invalida po ZZRZI
  • Delovni invalidi I. kategorije, ki imajo dodatek za pomoč in postrežbo – lahko s spremljevalcem
  • Osebe s TO, ki imajo dodatek za pomoč in postrežbo – lahko s spremljevalcem
  • Delovni invalidi – upokojeni: I., II., III. kategorije, TO in ZZRZI

Kapaciteto lahko koristijo:

  • Zaposleni in brezposelni delovni invalidi II. in III. kategorije
  • Zaposlene in brezposelne osebe s TO
  • Zaposlene in brezposelne osebe s statusom invalida po ZZRZI

Prijavnice – vloge,  ki so na voljo na sedežu društva in na spletni strani društva (ODPRI PRIJAVNICO). Prijavnice morajo biti posredovane na društvo osebno oz. po elektronski ali navadni pošti najkasneje do 3. 01. 2020.

Društvo invalidov Hrastnik

Predsednik Rajko Žagar

Comments are closed.